მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში  2017წლის განმავლობაში განხორციელებული  სამუშაოები   /  იხ. ფაილი/_Ninotsminda/files

სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამა 2016წ.

№          ტერიტორიული ორგანო                სოფელი                      პროექტის  დასახელება                 საორენტაციო   თანხა     
  1    გონდრიო  დიდი გონდრიო    საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია      16 000
2 გონდრიო დიდი გონდრიო სანიარღვე არხების გაწმენდა 12249
3 გონდრიო პატარა გონდრიო  რიტუალების სახლის აღჭურვა (მაგიდა სკამების შეძენა) 15178
4 გონდრიო დილიფი საბავშვო ბაღის  მშენებლობა 30468
5 გონდრიო  მამწვარა ირიგაციული სისტემის რეაბილიტაცია 16875
6 გონდრიო ყულალისი რიტუალური სახლის რეაბილიტაცია 16940
7 ეშტია ეშტია ადმინისტაციული შენობის რეაბილიტაცია 40000
8 ეშტია ეშტია საბავშვო  ბაღისთვის ინვენტარის შეძება 6543
9 ეშტია ეშტია პირუტყვის სასმელი წყლის აუზების მშენებლობა 2000
10 ეშტია  თორია სანიარღვე არხების გაწმენდა 9483
11 ეშტია  თორია გზების მოხრეშვა 7000
12 ეშტია უჩმანა რიტუალების სახლის მშენებლობა III ეტაპი 9894
13 ეშტია  ყაურმა  რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია 5000
14 ეშტია ყაურმა რიტუალების სახლის აღჭურვა 4764
15 სათხა სათხა გარე განათების  მოწყობა 20000
16 სათხა სათხა ხიდების რეაბილიტაცია 14579
17 სათხა  ოროჯალარი გარე განათების მოწყობა 15000
18 სათხა ოროჯალარი რიტუალების სახლის აღჭურვა (მაგიდა –სკამების შეძენა) 5529
19 სათხა დიდი არაქალი წყალსადენი სისტემის  მშენებლობა 18376
20 სათხა პატარა არაქალი წყალსადენი სისტემის რებილიტაცია 13599
21 განძა განძა რიტალების სახლის მშენებლობა 50000
22 განძა განძა გარე განათების მოწყობა 9767
23 განძა საღამო რიტუალების სახლის აღჭურვა (მაგიდა – სკამების შეძენა) 6349
24 გორელოვკა  გორელოვკა რიტუალების სახლის აღჭურვა (მაგიდა– სკამების შეძენა) 27662
25 გორელოვკა  ორლოვკა გარე განათების მოწყობა 9242
26 გორელოვკა ჟდანოვაკან წყალსადენი სისტემისა და რეზერვუარის რეანილიტაცია 14982
27 გორელოვკა  სამება გარე განათების მოწყობა 5057
28 გორელოვკა  სპასოვკა პირუტყვის სასმელი წყლის აუზების მშენებლობა 9255
29 გორელოვკა ეფრემოვკა წყალსადენი სისტემისათვის ტუმბოს შეძენა 5827
30 ხანჩალი დიდი ხანჩალი სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია 8000
31 ხანჩალი დიდი ხანჩალი სოფლის კლუბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 12000
32 ხანჩალი დიდი ხანჩალი ხიდების რეაბილიტაცია 12229
33 ხანჩალი პატარა ხანჩალი გზების რეაბილიტაცია 16744
34 ხანჩალი კათნატუ სპორტული ინვენტარის შეძენა 6000
35 ხანჩალი კათნატუ რიტუალური სახლის რეაბილიტაცია 2824
36 ტამბოვკა  ტამბოვკა სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია 6375
37 ტამბოვკა  რადიონოვკა რიტუალების სახლის აღჭურვა 8589
38 ტამბოვკა  ასფარა სასაფლაოს შემოღობვა 4796
39 ფოკა  ფოკა წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია 10000
40 ფოკა ფოკა სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია 18103
41 ფოკა ფოკა სანიარღვე არხების გაწმენდა 10000
42 ფოკა ვლადიმიროვკა სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია 6284
43 ჯიგრაშენი ჯიგრაშენი წყალსადენი სისტემის რეაბილიტაცია 15000
44 ჯიგრაშენი ჯიგრაშენი ხიდების რებილიტაცია

                 12270

45 ჯიგრაშენი ხორენიე სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია 5357
  სულ     572189

 

 

 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება  საქართველოს მთავრობამ 2009 წლიდან დაიწყო . პროგრამის ფარგლებში , საქართველოს ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად 50 მილიონი  ლარი გამოიყოფა . ეს თანხა ხმარდება სოფლის როგორც ეკონომიკურ , ისე სოციალურ განვითარებას.  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში  აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 2015 წლის განმავლობაში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულები

სოფელები

   

პროექტის დასახელება

1

                         გონდრიო

დიდი გონდრიო

  სასაფლაოს  შემოღობვა                                                  

2

                        გონდრიო

დიდი გონდრიო

    მინი სპორტული მოედანის

       რეაბილიტაცია

3

 

 

                           გონდრი

  პატარაგონდრიო

 წყალსადენი სისტემის

რეაბილიტაცია

                          გონდრიო

 პატარა  გონდრიო

 სანიაღვრე არხების     გაწმენდა

5

                        გონდრიო

  დილიფი

 რიტუალების სახლის აღჭურვა

( მაგიდასკამების  შეძენა)

6

                          გონდრიო

 მამწვარა

 სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია

7

                          გონდრიო

 ყულალისი

წყალსადენი სისტემის

                   რეაბილიტაცია                                

8

                                 ეშტია

 ეშტია

  სპორტული დარბაზის

           მშენებლობა  მე–2 ეტაპი                     

9

                              ეშტია

 ეშტია

   წყალსაცავისა  და წყლის

  სისტემის       რეაბილიტაცია

10

                                ეშტია

 თორია

  პირუტყვის სასმელი  წყლის

     აუზების  მშენებლობა        

11

                               ეშტია

  თორია

            გზების  მოხრეშვა                                                                     

12

                             ეშტია

  უჩმანა

 რიტუალების სახლის  მშენებლობა

                  მე–2 ეტაპი                         

13

                             ეშტია

  ყაურმა

  სპორტული დარბაზის

                 მშენებლობა                                                  

14

                              სათხა

  სათხა

  გარე განათების მოწყობა                                                                

15

                              სათხა

 ოროჯალარი

 რიტუალების სახლის აღჭურვა

   (მაგიდასკამების  შეძენა)

16

                              სათხა

 დიდი არაქალი

 პირუტყვის სასმელი წყლის

    აუზების  მშენებლობა

17 

                                 სათხა

 დიდი არაქალი

  წყალსაცავისა და წყლის  სისტემის

     რეაბილიტაცია

18

                                სათხა

  პატარა  არაქალი

სატუმბო შენობის და წყალსადენის

   ქსელის  რეაბილიტაცია

19

                                   განძა

 განძა

 სოფლის კლუბის აღჭურვა

             (სკამების შეძენა)                             

20

                                  განძა

   განძა

   წყალსადენი სისტემისათვის

          ტუმბოს  შეძენა                     

 21

                                 განძა

  საღამო

   რიტუალების სახლის

          რეაბილიტაცია                                    

22

                            გორელოვკა

   გორელოვკა

  წყალსადენი  სისტემის

                  რეაბილიტაცია                                  

23

                         გორელოვკა

  ორლოვკა

   წყალსადენი სისტემის

                    რეაბილიტაცია                                       

24

                              გორელოვკა

  ჟდანოვაკან

 საზაფხულო იალაღებზე

  პირუტყვის  სადგომის

          რეაბილიტაცია                                                                               

25

   გორელოვკა

 სამება

  წყლის სიღრმითი                ტუმბოს  შეძენა                                   

26

   გორელოვკა

  სპასოვკა

  სოფლის ხიდების                  რეაბილიტაცია                                         

27

   გორელოვკა

   ეფრემოვკა

  სატუმბო სადგურის

          ელექტროსადენის შეცვლა                       

28

   ხანჩალი

  დიდი ხანჩალი

  მინი სპორტული მოედნის

  მშენებლობა

29

    ხანჩალი

 პატარა ხანჩალი

  წყალსაცავისა და

  წყალსადენი

  სისტემის    მშენებლობა

30

  ხანჩალი

  კათნატუ

 პირუტყვის სასმელი წყლის

          აუზების მშენებლობა               

31

  ხანჩალი

 კათნატუ

 სოფლის კლუბის                 რეაბილიტაცია                                        

32

 ტამბოვკა

 ტამბოვკა

 სოფლის კლუბის

           რეაბილიტაცია                                       

33

  ტამბოვკა

რადიონოვკა

 წყალსადენი სისტემის

             რეაბილიტაცია                                   

34

 ტამბოვკა

 ასფარა

      გზების  რეაბილიტაცია                                                        

35

  ფოკა

 ფოკა

  კულტურის სახლის

               რეაბილიტაცია                                       

36

  ფოკა

  ფიკა

 სოფლის სასაფლაოს შემოღობვა                                               

37

   ფოკა

 ფოკა

 სპორტული ინვენტარის

                შეძენა                                                 

38

  ფოკა

 ვლადიმიროვკა

 სოფლის კლუბის

           რეაბილიტაცია                                       

39

ჯიგრაშენი

ჯიგრაშენი

რიტუალების სახლის

 აღჭურვა

 (მაგიდასკამების შეძენა)

40

 ჯიგრაშენი

ხორენია

 წყალსადენი  სისტემის

 

              რეაბილიტაცია                             

 

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია