მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

სკოლები და კოლეჯები

რაიონში 38 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ფუნქციონირებს, რომელთაგან 29 საჯაროა და 9 საბაზოა. 38 სკოლიდან 31 – სომხურია, 4 – ქართული და 3 – რუსული. სკოლებში 4447 მოსწავლე სწავლობს და 935 მასწავლებელი მუშაობს.


ქ. ნინოწმინდის № 3 ქართული სკოლა
მისამართი: ჰოვსეფიანის ქ. № 16ქ. ნინოწმინდის № 1 სომხური სკოლა
მისამართი: ტერიანის ქ. № 13ქ. ნინოწმინდის № 2 რუსული სკოლა
მისამართი: თავისუფლების ჩიხი

# სკოლის დასახელება მისამართი
1 ქ. ნინოწმინდის № 1 ტერიანის ქ. № 13
2 ქ. ნინოწმინდის № 2 თავისუფლების ჩიხი
3 ქ. ნინოწმინდის № 3 ჰოვსეფიანის ქ. № 16
4 ქ. ნინოწმინდის № 4 სოფ. ხოჯაბეკი, ერზრუმის ქ. № 3
5 დიდი ხანჩალის სოფ. დიდი ხანჩალი
6 პატარა ხანჩალის სოფ. პატარა ხანჩალი
7 გორელოვკის № 1 სოფ. გორელოვკა
8 გორელოვკის № 2 სოფ. გორელოვკა
9 გორელოვკის № 3 სოფ. გორელოვკა
10 სპასოვკის № 1 სოფ. სპასოვკა
11 სპასოვკის № 2 სოფ. სპასოვკა
12 ჟდანოვაკანის სოფ. ჟდანოვაკანი
13 სამების სოფ. სამება
14 განძის № 1 სოფ. განძა
15 განძის № 2 სოფ. განძა
16 ეშტიის № 1 სოფ. ეშტია
17 ეშტიის № 2 სოფ. ეშტია
18 ფოკის სოფ. ფოკა
19 სათხის სოფ. სათხა
20 ოროჯალარის სოფ. ოროჯალარი
21 დიდი არაქალის სოფ. დ. არაქალი
22 პატარა არაქალის სოფ. პ. არაქალი
23 თორიის სოფ. თორია
24 უჩმანის სოფ. უჩმანა
25 დიდი გონდრიოს სოფ. დ. გონდრიო
26 პატარა გონდრიოს სოფ. პ. გონდრიო
27 დილიფის სოფ. დილიფი
28 მამზარის სოფ. მამზარა
29 ყულალისის სოფ. ყულალისი
30 ჯიგრაშენის სოფ. ჯიგრაშენი
31 ტამბოვკის სოფ. ტამბოვკა
32 კათნატუს სოფ. კათნატუ
33 ორლოვკის სოფ. ორლოვკა
34 ეფრემოვკის სოფ. ეფრემოვკა
35 როდიონოვკის სოფ. როდიონოვკა
36 ვლადიმიროვკის სოფ. ვლადიმიროვკა
37 საღამოს სოფ. საღამო
38 ყაურმის სოფ. ყაურმა


 

ენის სახლი

        ეუთრო-ს პროექტით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ,,ქართული ენის პროგრამის,, ,,ზრდასრულთა განათლების ცენტრები სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში,, ქვეპროგრამის ფარგლებში ნინოწმინდის № 4 საჯარო სკოლასთან არსებული ნინოწმინდის ,,ენის სახლი,, ფუნქციონირებს 2005 წლიდან.
,,ენის სახლს,, ჰყავს 5 თანამშრომელი: კოორდინატორი, ასისტენტი და 3 მასწავლებელი.
,,ენის სახლში,, სახელმწიფო ენას სწავლობენ საჯარო მოხელეები, აბიტურიენტები და თავისუფალი მსმენელები.
მისამართი: ქ. ნინოწმინდა ჰოვსეფიანის ქ. 16. ტელ. /8261/ 2-21-39, 877-24-54-78 კოორდინატორი - ელმირა ქსპოიანი

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია