მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
 

 

/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

Machine :     Log :     Source :
Error while browsing event logs on machine .. Probably wrong machine name

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

საკრებულოს წევრების ანგარიში

 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილისა  და საკრებულოს წევრების 2020 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახე
 1. _Ninotsminda/file/%D5%BD%D6%82%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D5%BF%20%D5%AF%D5%AB%D6%82%D5%BC%D5%A5.pdf 
 2. _Ninotsminda/file/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 3. _Ninotsminda/file/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 4. _Ninotsminda/file/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%20%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 5. _Ninotsminda/file/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%20%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 6. _Ninotsminda/file/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%20%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 7. _Ninotsminda/file/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9C%20%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf
 8. _Ninotsminda/file/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%96%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 9. _Ninotsminda/file/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%20%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C(1).pdf 
 10. _Ninotsminda/file/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%20%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 11. _Ninotsminda/file/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf  
 12. _Ninotsminda/file/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 13. _Ninotsminda/file/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%20%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 14. _Ninotsminda/file/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A2%20%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 15. _Ninotsminda/file/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%20%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 16. _Ninotsminda/file/%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%20%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 17. _Ninotsminda/file/%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9F%20%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 18. _Ninotsminda/file/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%20%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 19. _Ninotsminda/file/%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A9%20%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 20. _Ninotsminda/file/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%20%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94.pdf 
 21. _Ninotsminda/file/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 22. _Ninotsminda/file/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%20%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 23. _Ninotsminda/file/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 24. _Ninotsminda/file/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%98%20%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf 
 25. _Ninotsminda/file/%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94.pdf
 26. _Ninotsminda/file/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%20%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C.pdf
უკან დაბრუნება  
მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია