მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
 

 

/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

Machine :     Log :     Source :
Error while browsing event logs on machine .. Probably wrong machine name

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

შეხვედრა ქალთა ოთახში

 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერი ანი მოსოიანი , მოადგილეებთან - ალექსანდრე მიქელაძესა და არტავაზდ ტონოიანთან ერთად, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებს მერიის ,,ქალთა ოთახში’’ შეხვდა. სახალხო აპარატი სწავლობს ქვეყანაში, მათ შორის ნინოწმინდაში, ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას. აგრეთვე ახორციელებს სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 2015-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგს .
წარმომადგენლებმა ასევე ისაუბრეს უმცირესობის ინტეგრაციის პროცესსა და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ რეფორმებზე.

უკან დაბრუნება  
მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია