მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
 

 

/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

Machine :     Log :     Source :
Error while browsing event logs on machine .. Probably wrong machine name

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

მერის ბრძანებები

 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერმა გადასცა შემდეგი ბრძანებები, რომლებიც დაკავშირებულია 2019წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამასთან:
  • 2019 წლის 08 იანვარს № 9 15 ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ინიცირებაზე /დანართი №1 /_Ninotsminda/file/brz4-%20grafiki.pdf
  • 2019 წლის 10 იანვარს № 30 15 ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებებში პროექტების შერჩევის პროცედურებისათვის სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე_Ninotsminda/file/brZ3.pdf
  • 2019 წლის 15 იანვარს № 55 15 ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასახლებებში პროექტების შერჩევის პროცედურებისათვის სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე_Ninotsminda/file/brz-2.pdf
  • 2019 წლის 15 იანვარს № 87 15 ბრძანება ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერისის 2019 წლის 15 იანვრის  № 55 15 ბრძანებაში ცვლილების შეტანაზე_Ninotsminda/file/brZ-1.pdf
უკან დაბრუნება  
მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია