მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

ენის სახლი

        ეუთრო-ს პროექტით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ,,ქართული ენის პროგრამის,, ,,ზრდასრულთა განათლების ცენტრები სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში,, ქვეპროგრამის ფარგლებში ნინოწმინდის № 4 საჯარო სკოლასთან არსებული ნინოწმინდის ,,ენის სახლი,, ფუნქციონირებს 2005 წლიდან.
,,ენის სახლს,, ჰყავს 5 თანამშრომელი: კოორდინატორი, ასისტენტი და 3 მასწავლებელი.
,,ენის სახლში,, სახელმწიფო ენას სწავლობენ საჯარო მოხელეები, აბიტურიენტები და თავისუფალი მსმენელები.
მისამართი: ქ. ნინოწმინდა ჰოვსეფიანის ქ. 16. ტელ. /8261/ 2-21-39, 877-24-54-78 კოორდინატორი - ელმირა ქსპოიანი

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია