მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

ბიუჯეტი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტი

_Ninotsminda/file/budget/2011.pdf    

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
იხილეთ PDF
 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
იხილეთ PDF
 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის მიმდინარე გადასხდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით
იხილეთ PDF 
 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები
იხილეთ PDF 
 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო
ნაწილი (ათას ლარებში)
იხილეთ PDF
 
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 1013 წლის ბიუჯეტის პროექტი – გადასახდელები
_იხილეთPDF


ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი – ფუნქციონალური
_იხილეთ PDF

 

 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი–ბალანსი
_იხილეთPDF

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბროექტი – შემოსულობები
_იხილეთPDF

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი

/_Ninotsminda/files2016.docx 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი
_Ninotsminda-2014

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია