მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

*ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება

იხილეთ /_Ninotsminda/files.pdf

* ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებაში შეტანილი ცვლილების  შესახებ

იხილეთ /_Ninotsminda/files/.pdf

*ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

იხილეთ _Ninotsminda/file/


*დადგენილება ,, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ,,

იხილეთ _Ninotsminda/file/25.pdf

 

*დადგენილება,, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ,,
იხილეთ_Ninotsminda/file/24.pdf

 

*ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება

იხილეთ _Ninotsminda/file/debuleba.pdf

 

*ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება
იხილეთ_Ninotsminda/file/23.pdf

 

*დადგენილება ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ _Ninotsminda/file/3(1).pdf

 

* დადგენილება ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ _Ninotsminda/file/4.pdf

 

 

 

 

 

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია