მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
 

 

/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

Machine :     Log :     Source :
Error while browsing event logs on machine .. Probably wrong machine name

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

შეხვედრა მერიაში

 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერმა, ანი მოსოიანმა სასოფლო-სამეურნეო მიწებთან, საძოვრებთან, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შექმნასთან, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალიზაციასთან, აგროდიზელის საკითხების განხილვასთან, სასოფლო - სამეურნეო მიწის ნაკვეთების რესურსების ინტენსიური გამოყენებასა და განვითარებასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემური საკითხების, სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული ნათესებისა და მსხვილფეხა პირუტყვის დაზღვევის პირობების გაცნობის მიზნით, სამუშაო შეხვედრა გამართა მერის წრმომადგენლებთან, მათ სპეციალისტებთან, დაინტერესებულ პირებთან და ადგილობრივ ფერმერებთან.
შეხვედრის ინიციატორი იყო საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი სუმბატ კიურეღიანი. სიტყვით გამოსვლისას მან დეტალურად წარმოადგინა სოფლის მეურნეობის განვითარების პრიორიტეტები, სოფლის მეურნეობის დარგების ინტენსიური განვითარების პერსპექტივების მიმართულებები, ადგილზე და დედაქალაქში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ყველა მომსახურების, ყველა სამსახურის როლის და მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების საჭიროები.
შეხვედრის მონაწილეებმა։ საკრებულოს თავმჯდომარემ ვაან აროიანმა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო - საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტმა არმენ ამირხანიანმა, საქართველოს „ნიუ ვიჟენის“ სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლებმა კითხვა - პასუხის რეჟიმში, შეძლეს გაერკვიათ სასოფლო-სამეურნეო მიწების მართვასთან, საძოვრებთან, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შექმნასთან, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალიზაციასთან, სოფლის მეურნეობის შესაბამისი კულტურების დაზღვევასთან, აგროდიზელის საკითხების განხილვასთან, სასოფლო - სამეურნეო მიწის ნაკვეთების რესურსების ინტენსიურ გამოყენებასთან დაკავშირებული და მოსახლეობისთვის საინტერესო არაერთი საკითხი. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ მერის მოადგილეები - ალექსანდრე მიქელაძე, არტავაზდ ტონოიანი და შესაბამისი სამსახურის უფროსები.
უკან დაბრუნება  
მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია