მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
 

 

/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

Machine :     Log :     Source :
Error while browsing event logs on machine .. Probably wrong machine name

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

ბავშვების საკვების დარიგება

 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში შექმნილი კომისიის წევრების მიერ, სადაც ჩართულია მერი - ანი მოსოიანი, აქტიურად ხორციელდება ცალკეული სადეზინფექციო სამუშაოების კოორდინაცია, მუნიციპალიტეტის მდგომარეობის მუდმივი შემოწმება - მონიტორინგი, ყოველდღიურ რეჟიმში გრძელდება სააფთიაქო ქსელებთან, სასურსათო მაღაზიებთან, ბანკებთან დარეგულირდება მოსახლეობის ნაკადი. მერიაში კი დაწესებული მორიგეობის გრაფიკით მიმდინარეობს მუშაობა, ასევე დღეის მდგომარეობით ორგანიზებულად ხორციელდება ქ. ნინოწმინდის საბავშვო ბაღის ბავშვებისათვის კუთვნილი საკვების ბინაზე ან მათ მშობლებზე მიწოდება, რომელიც უზრუნველყოფს შექმნილი კომისია და საბავშვო ბაღის თანამშრომლები.


უკან დაბრუნება  
მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია