მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
/
/ აღწერა
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი
/ სასარგებლო წიაღისეული
/ ნიადაგი
/ ფლორა და ფაუნა
/ ჰიდროგრაფია
/ რაიონის ისტორია
/ ისტორიული მონაცემები
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები
/ არქეოლოგიური გათხრები
/ ეკონომიკა
/ წარმოება
/ მშენებლობა
/ ენერგეტიკა
/ ტრანსპორტი
/ სოფლის მეურნეობა
/ მიწათმოქმედება
/ მეცხოველეობა
/ თევზჭერა
/ მეფუტკრეობა
/ სამომხმარებლო ბაზარი
/ სავაჭრო ცენტრები
/ ბაზრობები
/ მაღაზიები
/ ბანკები
/ კულტურა და სპორტი
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო
/ ხალხური შემოქმედება
/ სახალხო ზეიმები
/ სპორტი
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა
/ ჯანდაცვის ობიექტები
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა
/ განათლება და მეცნიერება
/ საბავშვო ბაღები
/ სკოლები და კოლეჯები
/ უმაღლესი სასწავლებლები
/ სამეცნიერო დაწესებულებები

 

 

შეხვედრა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიაში - 2017 წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოების შესახებ   იხ. ბმ. 

/_Ninotsminda/files/img-171229150231-001.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი (დანართი: 10(ათი) ფურცელი , გადადით ბმულზე  /_Ninotsminda/files/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოქალაქეთა საყურადღებოდ /დანართი : 2(ორი) ფურცელი (ცნობა და  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება #96 16 (14.11.2017წ. 

/_Ninotsminda/files/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიშის თაობაზე ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრაზე

/_Ninotsminda/files/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   2016 წლის 16 ნოემბრის #69 16 ბრძანება

,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვის მიზნით ნინოწმინდის მუნიციპაკლიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ /_Ninotsminda/files/( იხილეთ 2 ფაილი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ..............ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2017წ. ბიუჯეტის პროეკტი

  /_Ninotsminda/files/2017( იხილეთ ფაილი)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......... ნინოწმინდის მუნიციპლიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო
სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების
რეგულირების შესახებ  
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  დასახლებულ პუნქტებში არსებული
შენობა–ნაგებობათა და ობიექტთა ჩამონათვალი, სადაც დასაშვებია  
საარჩევნო – სააგიტაციო მასალის გაკვრა და გამოფენა
 ( იხილეთ 2 ფაილი)

 

 

  /_Ninotsminda/files/8%2016.pdf

                                                                               /_Ninotsminda/files/adgilebi.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 12 თებერვლის №193 15 ბრძანება ,, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების შესახებ( II ეტაპი)

 

/_Ninotsminda/files/InterflowDocumentAttachmentDownloader.pdf

 

/_Ninotsminda/files/maxalmtiani.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/_.........  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016წლის 01 თებერვლის № 83 15 ბრძანებით მიენიჭა მაღალმთიან დასახლებაში /ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე/  მუდმივად  მცხოვრებ  პირის   სტატუსი

 

/იხილეთ 2 ფაილი: _Ninotsminda/files

/_

Ninotsminda/files

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................2015წ. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს ფინანსური ანგარიში/ იხ. ლინკში/ 

 

/_Ninotsminda/files/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................2015 წლის განმავლობაში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში რეგიონალური ფონდიდან , ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით მოასფალტებული (მოხრეშილი )  გზების,  რეაბირიტებული - აშენებული  ობიექტების, სხვადასხვა განხორციელებული სამუშაოების  შესახებ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის - გაგიკ კარსლიანის ანგარიში /იხილეთ ლინკში/

 

/_Ninotsminda/files/25.wmv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი

                /_Ninotsminda/files/202016.docx     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .............    ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გაგიკ კარსლიანის განცხადებით 18 სექტემბერს 10:00 საათიდან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დანაგავებული ადგილების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გაწმენდა მოხდება.
აქციაში გამგეობის თანამშრომლების გარდა აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ გამგებლის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში , იურიდიული პირები , რიგითი მოქალაქეები , ახალგაზრდობა – საერთო რაოდენობით 400– ამდე მონაწილე.

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   ...............   2015წლის 11 სექტემბერს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძის მოსახლეობამ, საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ენზელ მკოიანმა , გამგებლმა -  გაგიკ კარსლიანმა და საკრებულოს თავჯდომარემ - სუმბატ კიურეღიანმა გახსნეს სოფელ განძის 1313 მ შიდა სასოფლო გზის მოასფალტებული მონაკვეთი. ადგილობრივმა მოსახლეობამ მადლობა გადაუხადა მთავრობასა და ხელმძღვანელობას.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ეშტიასა და სათხეში საავტომობილო გზის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს

  

                    ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ეშტიასა და სათხეში საავტომობილო გზის აღდგენით სამუშაოებს სამცხე-ჯავახეთის მხარის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან გაგიკ კარსლიანთან და სამშენებლო კომპანია შპს „ჯავახ-ავტოგზის“ წარმომადგენლებთან ერთად გაეცნო. 

   

 

   

 

 

 

 

 

 ..............  20

15 წლის 06 სექტემბერს ქ. თბილისში ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა ქართულ მედიასივრცეში ყველაზე გამორჩეული გადაცემა ეატალონის 10 წლის გრანდიოზული იუბილეი.
ეტალონისთვის 10 წლის იუბილის მისალოცად თბილისში ჩამოვიდა მედიაპროექტის ნინოწმინდელი გამარჯვებული ლ. სანამიან, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის არჩეული ახალგაზრდული გუნდი, ახალგაზრდა საკრებულოს წევრები, სამუსიკო სკოლასთან არსებული სარუხან კარსლიანის ჯგუფი - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გაგიკ კარსლიანის ხელმძღვანელობით.

 


 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

     ............. 2015 წლის 23 აგვისტოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი   სოზარ სუბარი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე , ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გაგიკ კარსლიან, საკრებულოს თავმჯდომარე სუმბატ კიურეღიან ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ეკომიგრანტ ოჯახებს შეხვდნენ . 
ასევე, ქ.ბათუმის N 1 პოლიკლინიკის 11 სხვადასხვა პროფილის ექიმმა, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადგილობრივი და სტიქიური მოვლენების შედეგად აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტებიდან ჩასახლებულებული მოსახლეობისათვის უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩაატარა“.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   ............... 2015 წლის    14 აგვისტოს  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარი და მინისტრის პირველი მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენელთან ერთად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სოფელ ფოკას საზოგადოებრივ ცენტრში მოსახლეობას შეხვედნენ, სადაც „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეიტნეგრაციო დახმარების“ პროგრამა გააცნეს ადგილობრივ მაცხოვრებელებს.

 

         

 

 

 

...............  იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა 2015წ. 11 აგვისტოს ოფიციალურად  გახსნა ახლად  რეაბილიტირებული საჯარო რეესტრის შენობა

 

 

   

 

 

 

    ...................  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტისთვის შეძენილია ერთი ნაგვის გადამზიდავი მანქანა - 147 000 ლარად

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............ნინოწმინდის გუნდის  მონაწილეობა ეტალონში

 

 

 

სოციალურ-საგანმანათლებლო მედიაპროექტი ეტალონი შაბათს გამორჩეულ ნინოწმინდელ მოსწავლეებს უმასპინძლებს.

 

გადაცემის ჩაწერისას ნინოწმინდის გამგებელმა, გაგიკ კარსლიანმა ეტალონის ავტორსა და წამყვანს, გოჩა ტყეშელაშვილს, სასიამოვნო სიურპრიზი მოუწყო, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მიერ საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების შესახებ ამცნო და შესაბამისი მოწმობა სტუდიაშივე გადასცა.

   ეტალონში გაიმარჯვა ლაურა სანამიანმა.

 

 

 

 

 

 

 

 

..............ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელით სტიქიით დაზარებულთა ფონდში 22 618 ლარი  ჩაირიცხა

 2015 წლის    13 ივნისს თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების დროს დაზარალებულთა  დასახმარებლად ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის–გაგიკ კარსლიანის  სახელით, დედაქალაქში დაზარალებულთა დახმარების ფონდში , სოლიდარული თანხა –22 618 ლარი ჩაირიცხა. 

 

 

...
დაწვრილებით


14 ივლისს სამუსიკო სკოლაში ჩატარდა 2013–2014 სასწავლო წლის შემაჯამებელი კონცერტი...
დაწვრილებით


12–14 ივლისს ქ. ნინოწმინდაში ჩატარდა რაიონული ტურნირი ფეხბურთში...
დაწვრილებით


2–10 ივლისს ჩატარდა რაიონული ტურნირი მინი–ფეხბურთში, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა 14 გუნდი. პირველი ადგილი დაიკავა ნინოწმინდის სპორტსკოლის გუნდმა, მეორე ადგილზე გავიდა გამგეობის გუნდი, ხოლო მესამე ადგილი წილად ხვდა ხოჯაბეკის გუნდს....
დაწვრილებით


2 ივლისს ნინოწმინდის კულტურის ცენტრის ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა მონაწილეობა მიიღო ხალხური ცეკვების საერთაშორისო ფესტივალზე ქ. ფოთში...
დაწვრილებით


12 ივნისს ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში –,,რა? სად? როდის?'' ნინოწმინდის სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულებაში....
დაწვრილებით


7–8–9 ივნისს ქ. ნინოწმინდაში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა საქართველოსა და სომხეთის 17 გუნდი. ტურნირს დაესწრო საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციის თავმჯდომარე ლუკა კურტანიძე, პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი ენზელ მკოიანი, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები და სხვა მოწვეული სტუმრები...
დაწვრილებით


4 ივნისს გაიმართა რაიონული ტურნირი ფრენბურთში, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეები....
დაწვრილებით


სოფ. განძაში მოეწყო მოსწავლეთა სახვითი ხელოვნების ნამუშევრების გამოფენა...
დაწვრილებით


1-ლი ივნისი წმიდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის დღეა და ამ დღეს საქართველოში ნინოობა აღინიშნება.....
დაწვრილებით


      2015 წლის 01 ივნისს ოლიმპიური ცეცხლი  ნინოწმინდაში ჩაიტანეს.

ოლიმპიურ ცეცხლს ნინოწმინდის მთელი მოსახლეობა საზეიმო კონცერტითა და დიდი აღტაცებით დახვდა.

 

width=46

width=19
width=46 width=19

/

/

/

/

/

/

 

მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია